Nieuwsbrief Augustus 2019

Golven van energie-verhogingen blijven binnenkomen en drukken op ons systeem. Dit is al een tijdje gaande en gaat ook nog wel even voortduren. Soms nadrukkelijk aanwezig, dan weer wat rustiger.
De gevolgen die wij daarvan merken kunnen we verdelen in twee groepen die, om het ingewikkeld te maken, soms ook nog door elkaar heen kunnen lopen. Denk aan:
-> Een gevoel van irritatie, onrust, gejaagdheid, even de tijd kwijt zijn, je gedachten niet op een rijtje krijgen…
Dit kan voortkomen uit het feit dat de huidige frequentie verhogingen drukken op onze overtuigingen en ideeën waar we mee zijn opgegroeid, die we gevormd hebben of welke wij zelf over ònszelf ontwikkeld hebben. Soms over de generaties heen.
-> Vermoeidheid (soms extreem), beetje grieperig, loopneus, niesbuien, nekklachten, gevoel van “laat mij maar even…” Dit kan te maken hebben met het feit dat ons fysieke gestel en ons spirituele lichaam door de frequentieverschuivingen zich niet even snel ontwikkelen. Je lichaam vraagt om meer tijd en rust om deze veranderingen in je systeem te integreren en weer helemaal in balans te komen.

De energetische veranderingen richten zich op het naar boven laten komen van wie je in diepste wezen bent. Je pure zelf. Je authenticiteit. We hebben door de jaren heen geleerd ons aan te passen aan, of juist af te zetten tegen, onze omgeving. Deze dynamiek heeft een schaduwzijde opgeworpen, met bijbehorende emoties als angst, boosheid, noem maar op…
De verhoogde frequenties zetten een straal van licht op die weggestopte eigenheid, zodat die weer tevoorschijn kan komen. Kijk maar naar waarom je de dingen doet zoals je ze doet? Word je daar blij van? Voed het je?
Wanneer je gaat reageren vanuit je pure zijn en daar ook in durft te gaan staan, geeft je dat een gevoel van vrijheid. Doen en laten vanuit je hart, vanuit je blauwdruk…en gaan de golven van binnenkomende frequenties soepel langs je heen zonder verstoringen te geven.
Misschien wel even wennen. Gelukkig gaan we allemaal op eigen tempo door min of meer soortgelijke processen. Heb maar wat geduld als het je lukt, met jezelf en de ander(-en) 😉… Dat maakt het vrolijker. Het hoort bij het proces waar we doorheen gaan. Een beetje van “oei, ik groei” …
Daarnaast helpt het zeker ook om veranderingen waar je weerstand op voelt, een positieve lading te geven. Bijv. iets omzetten van: “Jammer dat dit zo gaat, naar wat prettig dat ik nu…”.

(Mochten Fysieke klachten langdurig aanhouden loop dan niet de deur van je arts voorbij…)