Nieuwsbrief November 2018

Is het voor jou ook zo’n interessante tijd? Zo ééntje van “never a dull moment”… Herken je die?
Alles wat er het afgelopen jaar in beweging is gekomen, is op zoek naar een nieuwe balans of plek in je leven.
Of je nu wilt of niet…het brengt je naar binnen met vragen als: Hoe is dit nu voor mij? Hoe voelt het voor me? Wat doet het met me? Wat heeft deze situatie of ervaring mij te zeggen? Wil ik dit wel? Is dit ook mijn eigen keuze?
Zijn dat vragen die je herkent? Mooi! Dan zit je op het goede spoor;-)

Ik zeg wel eens gekscherend dat mijn kosmische secretaresse het druk met me heeft, maar wel met een perfect gevoel voor timing.
Weet je trouwens dat je zelf ook een kosmische secreta-ris/-resse hebt. Spreek die luitjes gerust even aan en vraag om stroomlijning van het vele dat erop je pad komt… Gouden tip voor de maand met zoveel activiteiten. Dan houd je misschien ook nog wat tijd over om bovenstaande vragen aan jezelf te stellen en inhoud te geven
…en vergeet hem/haar niet te bedanken;-)