Nieuwsbrief November 2017

De tijd schiet voorbij. Een periode waarin we flink werden uitgedaagd (…en nog…) om goed bij onszelf te blijven. Waaiende blaadjes, wapperende haren en zwiepende gedachten… De energie kwam en ging met golven. Soms rustig, maar ook vaak woest, onstuimig en opgejaagd. Wat zijn we hard aan het werk om op alle niveaus schoon schip te maken. Velen van ons hadden last van niet te beredeneren ongedurigheid, irritaties, vermoeidheid, fysiek ongemak en slecht slapen. We werden/worden opgeroepen om goed bij onszelf te blijven, verankerd te blijven in ons hartgebied, in onze positiviteit, ons over te geven aan de stroom en te kijken naar wat het ons te zeggen heeft.